Huiswerkbegeleiding

Op het Dr.-Knippenbergcollege wordt huiswerkbegeleiding en bijles aangeboden door HBS Huiswerkbegeleiding. HBS heeft jarenlange ervaring met het geven van huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining en basisschoolbegeleiding in Brabant en Limburg.

Werkwijze
Huiswerkbegeleiding is een tijdelijk hulpmiddel. In een intakegesprek worden de problemen van uw zoon/dochter in kaart gebracht en worden de mogelijkheden besproken. HBS zorgt voor het op maat plannen en structureren van al het huiswerk. Uw zoon/dochter krijgt een logboek waarin naast het dagelijkse maak- en leerwerk alle schriftelijke overhoringen, proefwerken, tentamens en examens gepland worden, zodat er een overzicht ontstaat van wat er geleerd moet worden. Uw zoon/dochter krijgen veel individuele uitleg en al het leerwerk wordt overhoord. Daarnaast wordt er gewerkt aan het aanleren of verbeteren van studievaardigheden. Bijles wordt gegeven in alle vakken in een rustige een op een situatie en duurt 1 uur. Tijdens de bijles worden extra uitleg en tips gegeven. Ook worden er studiemanieren aangeleerd.

Voor welke leerlingen is huiswerkbegeleiding bedoeld?
Als uw zoon/dochter moeite heeft met plannen, behoefte heeft aan duidelijke structuur of snel is afgeleid door telefoon of computer, is huiswerkbegeleiding een goed hulpmiddel. Maar ook leerlingen die een achterstand willen wegwerken of behoefte hebben aan extra uitleg, hebben baat bij huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding zorgt er ook voor dat onnodige spanningen tussen ouders en kind (die veroorzaakt worden doordat ouders zich zorgen maken om het huiswerk van hun zoon of dochter) worden weggenomen.

Contact
Voor meer informatie over HBS Huiswerkbegeleiding kunt u contact opnemen met de studiebegeleider van HBS Huiswerkbegeleiding op het Dr.-Knippenbergcollege, via knippenbergcollege@hbshuiswerkbegeleiding.nl of via het algemene nummer van onze school, 0492-792079.

Daarnaast kunt u informatie vinden op onze website: www.hbshuiswerkbegeleiding.nl.