Loopbaancentrum

Op het Dr.-Knippenbergcollege worden er in verschillende leerjaren keuzes gemaakt. Keuzes moet je leren maken en daar helpen de mentoren bij. De mentor wordt daarbij ondersteund door de loopbaancoach (voorheen decaan):
-     mevrouw M. Born
-     mevrouw M. Hendrickx
 
De loopbaancoaches dragen zorg voor het programma rondom loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). LOB heeft als doel de leerlingen te leren kiezen, de mogelijkheden te laten zien en het in kaart brengen van de eigen interesses, kwaliteiten enzovoort. De loopbaancoaches bieden naast de ondersteuning aan de mentor bijvoorbeeld ook studievoorlichtingsavonden, excursies naar het mbo / hbo / wo, presentaties over de inhoud van de keuzes die gemaakt moeten worden en individuele gesprekken aan.
 
Naast de mentor en loopbaancoaches zijn ook de vakdocenten ontzettend belangrijk bij het leren kiezen. De vakdocenten geven in de lessen aan waarvoor het vak belangrijk is, welke beroepen komen er naar voren enzovoort. De leerling kan er veel ideeën opdoen.
 
Heeft u een specifieke vraag over leren kiezen, de keuzes die gemaakt kunnen worden of wilt u een afspraak maken, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar: loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl.