Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Er verandert veel voor de brugklassers in spe en voor hun ouder(s)/verzorger(s) bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs (vo). Een goede, soepele overgang vereist een gedegen voorbereiding op de nieuwe situatie. Een school kiezen die past bij uw kind en uw gezin is belangrijk.

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en tips die u kunnen helpen om uw kind te ondersteunen met zijn of haar keuze voor de middelbare school.

Wanneer start ik met het oriënteren naar een middelbare school?
Het is verstandig in groep 7 een open dag van een middelbare school te bezoeken.

Welke kennismakingsmogelijkheden zijn er op school?
Op het Dr.-Knippenbergcollege worden van oktober tot en met februari kennismakingsochtenden (basisschoolbezoek) georganiseerd voor de leerlingen uit groep 8. De leerlingen zien de school in werking.
Op verzoek van de basisschool geven voorlichters van het Dr.-Knippenbergcollege voorlichting tijdens de ouderavond op de basisschool.
Ook wordt er jaarlijkse een schoolbrochure voor de leerlingen uit groep 8 uitgebracht en uitgereikt via de basisschool. 

Welke opleidings- en doorstroommogelijkheden heeft het Dr.-Knippenbergcollege?
Het Dr.-Knippenbergcollege is een school voor mavo, havo en vwo. In de brugklas kent de school ook een kansklas mavo (vmbo-t/kader advies), kansklas havo (vmbo-t (mavo)/ havo-advies) en kansklas vwo (havo/vwo advies). Na de brugklas stromen deze leerlingen door naar mavo, havo of vwo.
Bij het Dr.-Knippenbergcollege is het mogelijk (indien de resultaten het toelaten) door te stromen van klas 1 mavo naar klas 2 havo of van klas 1 havo naar klas 2 vwo. Voor meer informatie klik hier.
Wij werken samen met het Vakcollege Helmond. Na klas 1, indien het Vakcollege Helmond een positief advies geeft, kan een vmbo-kader leerling doorstromen naar klas 2 van de mavo. Vanuit de kansklas mavo op het Dr.-Knippenbergcollege stromen leerlingen door naar klas 2 vmbo-kader op een vmbo-kader school.
In de bovenbouw stroomt gemiddeld 20% door van klas 4 mavo naar klas 4 havo. De leerlingen uit klas 5 havo hebben de mogelijkheid door te stromen naar klas 5 vwo.

Wat zijn de talentgebieden op het Dr.-Knippenbergcollege?
Het is goed u te oriënteren op de extra mogelijkheden die een school aanbiedt. Voor de talentgebieden van het Dr.-Knippenbergcollege, klik hier.

Wat als mijn kind extra begeleiding nodig heeft?
Voor alle informatie over de begeleidingsmogelijkheden binnen het Dr.-Knippenbergcollege, klik hier.

Waar kan ik de onderwijsresultaten van het Dr.-Knippenbergcollege vinden?
Voor alle informatie over de onderwijsresultaten van het Dr.-Knippenbergcollege, klik hier.

Hoe organiseert de school ouderbetrokkenheid?
Ouder(s)/verzorger(s) worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden. Daarnaast werkt de school intensief samen met de ouderraad en klankbordgroepen. Voor meer informatie klik hier.

Wat zijn de schoolkosten?
De schoolboeken zijn gratis, klik hier voor meer informatie. 
De school vraagt in overleg met de ouderraad een ouderbijdrage van € 26,00 per schooljaar. Van deze ouderbijdrage organiseert de school buitenschoolse activiteiten. Daarnaast gelden voor de sportklas, deelname aan de musical, deelname aan de reizen en werken met de tablet een extra bijdrage.

Wat organiseert de school buiten de lessen om voor mijn kind?
Het Dr.-Knippenbergcollege is een actieve school. Er worden veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd waarbij de leerlingen hun talenten kunnen laten zien. Leerlingen kunnen onder andere deelnemen aan de musical, aan buitenschoolse sportactiviteiten (bijvoorbeeld Mission Olympic), debatclub en dergelijke.

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?
Algemene informatie wordt zoveel mogelijk digitaal toegezonden. U moet daarbij denken aan uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven en dergelijke. Om de vorderingen, het rooster, het huiswerk ed. van uw kind te kunnen volgen werken wij met het leerlingvolgsysteem Magister. In bijzondere situaties neemt de school altijd persoonlijk contact met u op.

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de school, via t. 0492-792079 of via e-mail.