Veiligheid

De school hecht grote waarde aan een goede sfeer op school en een veilig leefklimaat. (zie ook onder begeleiding) De school heeft daarvoor een veiligheidsplan. Onderdelen van dit plan vindt u onder andere in het zorgplan, het protocol tegen pesten en ander ongewenst gedrag, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingde leefregels op school en het protocol computergebruik en sociale media. Ook de klachtenregelingen van OMO zijn van toepassing.

 

Bij problemen kan de leerling en/of ouder zich in eerste instantie richten tot de mentor of afdelingsleider. Het is ook mogelijk zich rechtstreeks te richten tot de vertrouwenspersoon: mevrouw L. Janssen of mevrouw S. van Kleef.

 

Daarnaast kent de school een algemeen veiligheidsteam. Dit team bestaat uit een directielid, de veiligheidscoördinator en een veiligheidsmedewerker. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebouw, ontruimingsoefeningen en het aantal gekwalificeerde medewerkers voor EHBO en BHV.

 

Elk jaar wordt er een veiligheidsmonitor bij leerlingen afgenomen welke ook wordt gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl.

Klik hier voor het resultaat. 

 

Vragen met betrekking tot veiligheid kunnen gesteld worden aan:

de heer R. Aarts                    directielid

de heer S. Segers                   veiligheidscoördinator

de heer M. van de Ven          zorgcoördinator