Lessentabel jaar 1

Als je naar de middelbare school gaat, verandert er veel.

De school is vaak verder fietsen dan de basisschool. Er zitten meer kinderen op de middelbare school dan op de basisschool. Je moet vroeger opstaan. Je bent weer de jongste van de school. Je komt in de klas met nieuwe leerlingen. Je krijgt veel nieuwe vakken van verschillende leraren. Je wisselt elk lesuur van klaslokaal. Kortom, veel verandering!

Om je te laten wennen aan al deze veranderingen kun je voor de zomervakantie kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor (klassenleraar) tijdens de kennismakingsmiddag.
In de eerste schoolweek is er een apart introductieprogramma waarbij je kennis maakt met de school, het gebouw, hoe om te gaan met het rooster en krijg je ook al de eerste lessen. Na een paar weken krijg je huiswerk en word je voorbereid op de proefwerken. In december krijg je je eerste rapport.

Wij vinden het in het eerste jaar heel belangrijk dat je je goed voelt op school, daarbij word je begeleid door je mentor.

Hieronder kun je zien welke vakken je krijgt in het huidige eerste leerjaar (2019-2020) - die van komend schooljaar kan wijzigen. De kansklas havo bestaat dan overigens niet meer.

Vak     

Kansklas
Mavo  

Mavo Kansklas
Havo
Havo Kansklas
Vwo
Vwo
Nederlands 444433
Duits 2
Engels 33333

3

Engels Cambridge*     0,50,5
Spaans  2222
Geschiedenis22222
Aardrijkskunde222222
Wiskunde / Rekenen44443
Biologie22222
Levensbeschouwing112222
Technologie* 2
Lichamelijke opvoeding33322
Vorm&Media 422 2 2
Informatiekunde0,5 0,50,5 0,5  1 1
Wetenschapsoriëntatie     2 2
Mentorles / Studieles1,51,51,51,5 1 1
Sportklas*22222
Beroepsgericht vak*


* Cambridge Engels wordt na half jaar als keuze-onderdeel aangeboden;
* Technologie is Technasium op het vwo en havo en Technologie & Toepassen op de mavo;
* Beroepsgericht vak wordt gegeven op het Vakcollege Helmond;
* Sportklas is een keuzevak bovenop de lessentabel in leerjaar 1.