Maatschappelijke stage


Iedere leerling op het Dr.-Knippenbergcollege heeft een maatschappelijke stage. Dit doen we al 12,5 jaar: we zijn een van de voorlopers in het land. Vanuit Den Haag is deze stage een periode verplicht geweest als onderdeel van het voortgezet onderwijs. Die verplichting bestaat niet meer. We hebben de maatschappelijke stage echter allemaal als zeer succesvol ervaren en daarom blijven we dit continueren.

De belangrijkste regels
Leerlingen hebben allemaal een maatschappelijke stage die in totaal 30 uur duurt. De stage moet afgerond zijn vóór het eindexamenjaar. Er kan al mee begonnen worden in leerjaar 2. Leerlingen bepalen zelf of ze de stage in een korte periode afronden, of de uren uitsmeren over meerdere leerjaren. Leerlingen schrijven na afloop een kort eindverslag.

De leerling aan zet
Het Dr-Knippenbergcollege stelt de leerlingen centraal. Ze gaan zelf op zoek naar een stageplaats die een wezenlijke bijdrage gaat leveren bij hun maatschappelijke ontwikkeling. 
Dit kan het vertrouwde vrijwilligerswerk zijn, maar mogen ook werkzaamheden zijn die de leerling helpen bij de oriëntatie op een vervolgstudie of toekomstige loopbaan op de arbeidsmarkt. 

Maatschappelijk belang
Maatschappelijke stages zijn er in alle soorten en maten. Het gaat natuurlijk niet om een krantenwijk of om vakken vullen bij de supermarkt. Wel mogelijk zijn bijvoorbeeld goed werk voor ouderen, (kansarme) kinderen, activiteiten binnen een vereniging of stichting, helpen bij het organiseren van een sportdag of verkeersexamen op je oude basisschool, ondersteuning bij de dierenambulance... De mogelijkheden zijn eindeloos! Zolang er maar een breed maatschappelijk belang is. De leerling wordt er wijzer van, de samenleving wordt erdoor verrijkt.

Criteria:

  • Uitgangspunt is 30 klokuren stage, maar maatwerk/flexibiliteit toegespitst op de leerling behoort tot de mogelijkheden.
  • De stage moet afgerond zijn (voldoende beoordeeld) vóór het eindexamenschooljaar. Begonnen kan worden vanaf klas 2. 
  • Goedkeuring en afkeuring van stageplaatsen en de eindbeoordeling geschiedt door de schoolstagecoördinator.
  • Het maatschappelijk belang moet door de leerling in een eindverslag worden aangetoond.

Meer informatie, een stageplaats goed laten keuren of een formulier aanvragen? Neem contact op met de heer H. Arts, coördinator Maatschappelijke Stage.