De Keuzecarrousel

Keuzes maken en uitgedaagd worden

Op de havo durven we te kiezen voor keuzevrijheid. Met de Keuzecarrousel bieden we maatwerk: wat is jouw talent en hoe kun je dat talent optimaal inzetten? In de tweede en de derde klas ga je aan de slag met uitdagende, praktijkgerichte projecten. Je kiest zelf welke uitdagingen je aan wilt gaan. Door te kiezen ervaar je wat je goed ligt; een uitstekende voorbereiding op je profielkeuze in voorafgaand aan havo 4.

Verdiepen, verbreden en verbeteren
In de tweede klas gaat het nog om projecten binnen een bepaald vak. De keuze is divers, met als enige voorwaarde dat leerlingen zowel een alfa, bèta als gamma-project ervaren. Een leerjaar verder gaat het om vakoverstijgende projecten: opnieuw iedere week twee lesuren, en dat drie keer gedurende het schooljaar. Leren door de praktijk, dat is wat havo-scholieren typeert. De Keuzecarrousel sluit daar nauw op aan. En de activiteiten binnen de projecten zijn aansprekend: van gastsprekers op school tot excursies dichtbij en wat verder weg. We zoeken voortdurend naar verbindingen met de wereld buiten onze school.

Voorbeelden
Je hebt op onze havo wat te kiezen! Wat voorbeeldprojecten:

  • Push the limits: een project waarbij tijdens de gymles wordt berekend hoe je komt tot de beste resultaten: een combinatie van gym en natuurkunde.
  • Isotone sportdrank: sport en scheikunde gingen hier hand in hand.
  • Daar zat een luchtje aan: aardrijkskunde en natuurkunde ontmoeten elkaar bij de rioolwaterzuivering.
  • Spaanse gastronomie: een combinatie van verzorging, economie en Spaans.
  • Vloggen en bloggen. Nederlands meets Vorm&Media.
  • De koî en de goei: beide kanten van het Helmondse kanaal. Geschiedenis en aardrijkskunde in Helmond.
  • Kraak de code. Met natuurkunde en wiskunde maken we een escape room.
  • Businessplan nieuwe stadion Helmond Sport: we maken gebruik van economie en sport.
  • Rock that song: met muziek en taal ga je een songtekst maken.

Breder perspectief
De Keuzecarrousel zet vakken in een breder perspectief. Welke beroepsperspectieven zijn er? Wat leveren de verschillende schoolvakken mij op? Waar staat het vak in de huidige maatschappij? Elke module wordt begeleid en afgesloten met schriftelijke reflectieopdrachten.